GV Sportlust

Al ruim 100 jaar

 

Contributie


Nieuwe leden die zich inschrijven betalen eenmalig administratiekosten van € 11,00.

Voor alle leden geldt dat er  een bondcontributie (K.N.G.U) wordt verrekend.

Vanaf januari 2016 heeft de KNGU de bondscontributie aangepast.

De wijzigingen zijn:

De bondscontributie word per kwartaal  (1 jan, 1 april, 1 juli en 1 okt) bij u in rekening gebracht, dit in plaats van één maal per jaar.

De bondscontributie voor 2016 - 2017 bedraagt; 

tot 16 jaar € 5,06 per kwartaal

vanaf 16 jaar € 6,18 per kwartaal                                      

Met uw eventuele opzegging bij GV Sportlust (2 x per jaar per 1 januari en 1 juli) vervalt dan per direct ook de betaling aan de KNGU.

      

De bondscontributie wordt jaarlijks door K.N.G.U. geïndexeerd. 


Contributie prijzen voor seizoen 2016-2017:

- Leden tot 16 jaar:

     1x per week trainen          € 29  per kwartaal

     2x per week trainen          € 58  per kwartaal

     3x per week trainen          € 87  per kwartaal

- Leden vanaf 16 jaar:            € 32  per kwartaal

                                          

N.B. De contributie wordt jaarlijks getoetst op stijging van kosten

De contributie wordt aan het begin van ieder kwartaal geïncasseerd via automatische incasso.

U kunt G.V. Sportlust hiervoor machtigen middels het inschrijfformulier. 

Zijn er 3 leden in het gezin lid van G.V.Sportlust, dan betaald het 3e lid de helft van de verschuldigde contributie.


Aanmeld Formulier
Aanmeld Formulier
Aanmeldingsformulier Sportlust.dotx (105.03KB)
Aanmeld Formulier
Aanmeld Formulier
Aanmeldingsformulier Sportlust.dotx (105.03KB)

Uw lidmaatschap opzeggen?

* Dit kan twee maal per jaar, per 1 januari of per 1 juli

* Minimaal één maand van te voren

* Schriftelijk, of per E-mail, bij het secretariaat en/of penningmeester


Opzeg Formulier
Opzeg Formulier
Opzegformulier Sportlust.dotx (38.64KB)
Opzeg Formulier
Opzeg Formulier
Opzegformulier Sportlust.dotx (38.64KB)