GV Sportlust

Al ruim 100 jaar

 

Jaarvergadering 2016

 

Agenda

 

Voor de te houden jaarvergadering van GV Sportlust Julianadorp.

Donderdag 10 maart 2016. 20.00 uur.

Plaats: MFC Dorpshuis. Middelzand 3504 1788 ES Julianadorp.    

       

1.           Opening.

 

2.           vaststellen agenda.

          Gelegenheid tot het inbrengen van een agendapunt, toe te voegen onder punt 9 van de              agenda.     

3.           Mededelingen. 

4.           Terugblik 2015.

         Mondeling verslag door de voorzitter.

 

5.             Jaarrekening 2015.

          Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde financieel beleid.

 

6.             Kascontrole.

          De controlecommissie rapporteert over de financiële administratie.

 

7.               Begroting 2016.

           Hiermee informeren we u over het voorgenomen financieel beleid.

 

8.               Aftredend algemeen bestuurslid Mevr. M. Zuidberg.

            Kandidaat : Mevr. L. Lohuizen.

            Geïnteresseerden kunnen zich kandideren voor deze bestuursfunctie. 

            Graag voor 3 maart uw kandidaatstelling doorgeven aan het secretariaat,                                     gvsportlust@gmail.com

           Indien er meer kandidaten zijn voor deze functie zal middels een schriftelijke stemronde                het bestuurslid gekozen worden door de aanwezigen.

 

9.                   Wat verder ter tafel komt.    

               

10.               Sluiting. 


jaarrekening 2015 begroting 2016
jaarrekening 2015 begroting 2016.xlsx (15.7KB)
jaarrekening 2015 begroting 2016
jaarrekening 2015 begroting 2016.xlsx (15.7KB)


Notulen jaarvergadering 2015
Notulen jaarvergadering 2015.pdf (118.63KB)
Notulen jaarvergadering 2015
Notulen jaarvergadering 2015.pdf (118.63KB)
Agenda jaarvergadering 2016
Agenda jaarvergadering 2016.doc (70KB)
Agenda jaarvergadering 2016
Agenda jaarvergadering 2016.doc (70KB)